Stowarzyszenie kibiców Lechii Gdańsk
  • Zmiana lokalizacji sklepu

    Od początku listopada zmieniła się lokalizacja Oficjalnego Sklepu Kibiców Lechii Gdańsk. Od teraz znajdziecie nas 20 metrów dalej - Podwale Staromiejskie 93.
    Nowy sklep, nowe możliwości, nowe marki! Zapraszamy!

  • Sklep internetowy Lwów Północy

    Zapraszamy na zakupu do nowego sklepu internetowego Lwów Północy http://sklep.lwypolnocy.pl

20
Wielu kibiców przy każdej możliwej okazji pyta się nas kiedy oficjalnie jako stowarzyszenie zabierzemy głos i wypowiemy się na temat zaistniałej sytuacji.

Nerwowy prasowy dialog między różnymi osobami a klubem udziela się każdemu kibicowi co w efekcie powoduje bardzo napiętą atmosferę wokół dobra nas wszystkich jakim jest Lechia.
Po ostatnim proteście, od którego minął ponad rok jako stowarzyszenie podjęliśmy decyzję, że wszelkie wydarzenia związane z Lechią oraz ich medialne komentowanie będą realizowane po dokładnej analizie stanu wiedzy jaką posiadamy oraz możliwych wariantów rozwiązania problemu. Głównie wynika to z faktu chęci uniknięcia zbyt pochopnych decyzji i osądów, które później z całą pieczołowitością są przy każdej okazji wyciągane przez media i dość surowo oceniane.

Od wielu miesięcy obserwujemy działania klubu, Pana Kuchara i innych podmiotów związanych ze stadionem. Wszystkie swoje uwagi, wnioski, sugestie i żale kierowaliśmy bezpośrednio do zarządu Lechia SA oraz udziałowca większościowego. Uwagi i sugestie dotyczyły zarówno sfery organizacyjnej, marketingowej jak i sportowej, czego przykładem mogą być postulaty dotyczące niskiej ceny biletów w celu zachęcenia kibiców do uczestnictwa w meczach Lechii (spotkanie w klubie z władzami, spotkanie z P.Kucharem), zwracanie uwagi na dostępność biletów i karnetów wraz sugestiami wprowadzenia zmian oraz dwukrotnie wysłane pismo do Pana Kuchara oraz Zarządu i Rady Nadzorczej w temacie prowadzącego i prowadzenia pierwszej drużyny, co w efekcie spowodowało wizualizację petycji w postaci sektorówki.
Wymienione przykłady to tylko część elementów działań jakie zostały podjęte i które, zgodnie ze wzmiankowaną zasadą chcieliśmy pozostawić z dala od medialnego szumu. Nie bez powodu odbyło się też spotkanie zarządu, trenera i przedstawiciela drużyny z kibicami.
Katastrofalny wynik drużyny oraz brak efektu wejścia na nowy stadion jest niezaprzeczalny, z naszego punktu widzenia jest on faktem. Jako kibice odpowiedzialni za doping i wspieranie drużyny na własnym boisku oraz na wyjazdach bardzo wysoko oceniamy realizację swojej części odpowiedzialności w tej „wspólnej inwestycji”. Tego samego każdy kibic spodziewa się i oczekuje od inwestora większościowego. Oczekuje przede wszystkim tego, aby zasady funkcjonowania wszelkich podmiotów wokół Lechii były czytelne i transparentne dla każdego kibica, który choćby zakupem biletu czy też wyjazdem na drugi koniec Polski tak jak potrafi wspiera tą „inwestycję”.
Pojawienie się Pana Kuchara wraz z szeregiem deklaracji spowodowało, że kibice Lechii w tak trudnej dla klubu sytuacji mają moralne prawo i obowiązek oczekiwać kroków, które realnie zmierzać będą do budowania wielkiej Lechii a przede wszystkich pozwolą pozostać nam w gronie klubów Ekstraklasy. Na takie słowa, zarówno Pan Kuchar, jak również nikt z władz Lechii SA, nie powinien się obrażać, tylko uświadomić sobie jak wielka odpowiedzialność jest na Waszych barkach.
Byliśmy świadkami spotkania Pana Kuchara z udziałowcami mniejszościowymi, walnego sprawozdawczego oraz spotkania grupy udziałowców serii A i z całą stanowczością można powiedzieć, że obecny stan rzeczy prowadzi donikąd jedynie pogłębiając frustrację kibiców i stanowiąc idealny materiał dla mediów.
Stowarzyszenie kibiców Lwy Północy nie ma możliwości prawnych, własnościowych, statutowych do wykonania na chwilę obecną czegokolwiek co zmierzałoby do rozwiązania zaistniałych problemów. Ma natomiast moralne prawo komentować owe problemy i czuwać nad dążeniem do ich rozwiązania wszelkimi możliwymi, dostępnymi sposobami zgodnymi z prawem. Jednak nie zamierza tego uprawnienia do krytyki wykonywać pod niczyim naciskiem ani na niczyje życzenie.
Jedno jest pewne, że czas przygotowań do rundy szybko mija i należy podjąć natychmiastowe kroki w celu utrzymania drużyny w ekstraklasie.  Po spadku nie będzie się liczyło kto miał racje i kiedy, kogo, dlaczego należało odwołać, zmienić lub zatrudnić  - po prostu I liga stanie się faktem. Wtedy każdy kibic będzie miał prawo stanąć przed Wami i zapytać co zrobiliście, aby takiego stanu rzeczy nie było. Liczymy na konstruktywne podejście do problemu i dokonanie wszelkich działań, które wyciągną Lechię z obecnego impasu.

Stowarzyszenie „Lwy Północy”

PS: Pan redaktor Rafał Rusiecki w artykule „Coraz więcej głosów w sprawie Lechii” zamieszczonym na łamach Dziennika Bałtyckiego przedstawił wypowiedź rzecznika Stowarzyszenia  Lwy Północy. W celu wyjaśnienia przedstawionej w gazecie wypowiedzi podajemy poniżej zapisy z porozumienia zawartego między klubem a Stowarzyszeniem dotyczące współpracy medialnej.
Uwadze pana redaktora polecamy szczególnie ostatni paragraf rozdziału oraz jednocześnie informujemy, że zacytowana wypowiedź naszego rzecznika  została przez dziennikarza co najmniej błędnie  zinterpretowana. Rzecznik stwierdził bowiem, że nie będzie komentował sprawy polemiki medialnej, natomiast powodem tego stanu nie jest – jak twierdzi dziennikarz - umowa zawarta przez strony, gdyż postanowienia tej umowy uprawniają nas do konstruktywnej krytyki. Dodajmy, że wywiad był nieautoryzowany.
Jeżeli zatem uznamy, że zajdzie potrzeba żeby dyskusja toczyła się poprzez media, to być może skorzystamy z naszego uprawnienia do krytyki w ten sposób. Wypowiedź przedstawiciela Stowarzyszenia należy rozumieć dokładnie w kontekście brzmienia paragrafu 17 który prezentujemy poniżej. Nie oznacza on w żadnym wypadku, że Stowarzyszenie ma w jakikolwiek sposób „związane ręce”, a krytyka władz Lechii jest zabroniona. Nasze stanowisko w sprawie, korzystając z naszego uprawnienia do konstruktywnej krytyki, wyrażamy w niniejszym oświadczeniu.

§14
Strony zobowiązują się do  ścisłej współpracy w zakresie prowadzenia polityki informacyjnej, w tym do pomocy w organizacji spotkań z kibicami, organizacji szkoleń, seminariów i konferencji o tematyce sportowej, zbierania, tworzenia, udostępniania i rozpowszechniania informacji dotyczących Klubu, jego historii, zawodników, a także do współpracy w zakresie tworzenia i propagowania wśród kibiców Lechii Gdańsk tzw. programów lojalnościowych, organizacji akcji marketingowych oraz współpracy przy projektowaniu i propagowaniu pamiątek i gadżetów klubowych.
§15
Stowarzyszenie zobowiązuje się do wspierania działań Klubu w organizacji spotkań z wybitnymi byłymi piłkarzami i działaczami klubu Lechii  Gdańsk, w organizacji pokazowych i towarzyskich meczów piłkarskich, w prowadzeniu rozgrywek i organizacji turniejów zespołów amatorskich w piłce nożnej.
§16
Stowarzyszenie ma prawo do przekazywania swoich krótkich ogłoszeń za pośrednictwem spikera w czasie meczów piłkarskich. Treść ogłoszenia zostanie ustalona wcześniej i będzie zgodna z zasadami nienaruszającymi postanowień i przepisów organizatora rozgrywek. Klub ma prawo do korzystania ze wszelkich kanałów dystrybucji informacji będących w dyspozycji Stowarzyszenia, po uprzednim uzgodnieniu treści informacji ze Stowarzyszeniem.
§17
Strony zobowiązują się do korzystania z uprawnień wskazanych w niniejszym rozdziale w celu kształtowania pozytywnego wizerunku Klubu i jego kibiców oraz do prezentowania rzetelnych i prawdziwych informacji na temat ich działalności, zawodników, kadry trenerskiej oraz personelu. Informacje na temat działalności Stron nie mogą szkodzić wizerunkowi Stron, godzić w ich imię ani w inny sposób im szkodzić, co nie wyłącza prawa Strony do konstruktywnej krytyki drugiej Strony.

Kategoria: Kibice