Stowarzyszenie kibiców Lechii Gdańsk
  • Zmiana lokalizacji sklepu

    Od początku listopada zmieniła się lokalizacja Oficjalnego Sklepu Kibiców Lechii Gdańsk. Od teraz znajdziecie nas 20 metrów dalej - Podwale Staromiejskie 93.
    Nowy sklep, nowe możliwości, nowe marki! Zapraszamy!

  • Sklep internetowy Lwów Północy

    Zapraszamy na zakupu do nowego sklepu internetowego Lwów Północy http://sklep.lwypolnocy.pl

Jak wygląda proces wyrabiania Karty Kibica Lechii Gdańsk?
Należy osobiście zgłosić się do jednego z kilku Punktów Obsługi Kibica. Spełnienie formalności trwa na miejscu bardzo krótko. Należy wypełnić wniosek oraz mieć ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a w przypadku osób nieletnich obowiązuje legitymacja szkolna. Na miejscu wykonujemy również zdjęcie. 

Co zawiera wniosek o wydanie Karty Kibica?
We wniosku jesteśmy zobowiązani do podania imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, numeru telefonu (preferowany komórkowy) oraz adresu poczty elektronicznej. Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. 
We wniosku należy podać dane osoby, dla której ma zostać wydana Karta Kibica. Jeśli wniosek jest wypełniany przez opiekuna lub pełnomocnika, wymagane jest podanie na końcu wniosku numeru PESEL tej osoby.
Osobom poniżej 13 lat oraz ubezwłasnowolnionym całkowicie przy składaniu wniosku musi towarzyszyć opiekun prawny (np. rodzic) i tylko on może wypełnić wniosek danymi takiej osoby, składając swój podpis pod wnioskiem. Opiekun również powinien mieć Kartę Kibica.
Osoby w wieku pomiędzy 13. a 18. rokiem życia oraz ubezwłasnowolnione częściowo mogą wypełnić i złożyć wniosek osobiście, jednak wymagane jest załączenie przez nich do wniosku pisemnej zgody na wydanie Karty Kibica udzielonej przez przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).
We wniosku należy zaznaczyć jedną z dostępnych opcji wyboru karty: 1. Karta klubowa z opcją płatności stadionowej (cashless) – 10 zł lub 2. Karta kibica MasterCard PayPass – 25 zł.

 

Procedura dla osób w wieku 13-18 lat w przypadku nieobecności opiekuna w Punkcie Obsługi Klienta
- osoba niepełnoletnia składa wniosek w POK, wyłącznie za zgodą opiekuna;
- do wniosku osoba niepełnoletnia dołącza zgodę***), podpisaną czytelnie przez opiekuna;
- we wniosku w miejscu danych kibica osoba niepełnoletnia umieszcza swoje dane osobowe (w tym swój PESEL);
- osoba niepełnoletnia podpisuje czytelnie wniosek;
- w polu „Pełnomocnik” należy wpisać PESEL opiekuna, który wyraził zgodę;
- przy składaniu wniosku osoba niepełnoletnia przedstawia kopię dowodu osobistego*) opiekuna (obu stron), którego PESEL został umieszczony na wniosku w polu „Pełnomocnik”;
- przy składaniu wniosku osoba niepełnoletnia identyfikuje się legitymacją szkolną**);

*)    - w przypadku braku dowodu osobistego akceptowany jest paszport
**)    - w przypadku braku legitymacji szkolnej akceptowany jest dowód osobisty lub paszport
***)    -
wzór zgody

Aby otrzymać Kartę Kibica, niezbędna jest akceptacja regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi karty kibica. Zgoda na przetwarzanie danych dla celów marketingu i promocji jest opcjonalna i pozwala na otrzymywanie informacji o dodatkowej ofercie klubów sportowych oraz ich partnerów, jak również udział w atrakcyjnych akcjach promocyjnych i konkursach